UG GLASSWARE

BEER MUG / แก้วเบียร์

UG 131
UG 134
UG 320
325ml.
440ml.
375ml.
กว้างxสูง : 67.5×130 mm.
กว้างxสูง : 810×120.8 mm.
กว้างxสูง : 77×145 mm.
  บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 12/48 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 23 บาท
ราคาใบละ : 29 บาท
ราคาใบละ : 20 บาท
โหลละ : 210 (ใบละ 17.5))
โหลละ : 325 (ใบละ 27.08)
โหลละ : 170 (ใบละ 14.17)
ลังละ : 1,200  (ใบละ 26.25)
ลังละ :  1,260 (ใบละ 26.25)
ลังละ :  960 (ใบละ 13.34)
UG 316
UG 376
405ml.
400ml.
กว้างxสูง : 82×121.5 mm.
กว้างxสูง : 69×153 mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 23 บาท
ราคาใบละ : 29 บาท
โหลละ : 235 (ใบละ 19.58)
โหลละ :295 (ใบละ 24.58)
ลังละ : 1,350 (ใบละ 18.75)
ลังละ :  1,140 (ใบละ 23.75)

GLASSWARE / แก้วน้ำ

UG 323
UG 327
UG 328
60ml.
265ml.
225ml.
กว้างxสูง : 45×58 mm.
กว้างxสูง : 75×85 mm.
กว้างxสูง : 71.5×82.5 mm.
 บรรจุ : 6/144 ลัง
บรรจุ : 6/72ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 10 บาท
ราคาใบละ : 18 บาท
ราคาใบละ : 17 บาท
โหลละ : 70 (ใบละ 5.83)
โหลละ : 160 (ใบละ13.34)
โหลละ : 120 (ใบละ 10)
ลังละ :  900 (ใบละ 12.50)
ลังละ :  660 (ใบละ 9.17)
UG 339
UG 361
UG 101
325ml.
305ml.
225ml.
กว้างxสูง : 85×107 mm.
กว้างxสูง : 810×120.8 mm.
กว้างxสูง : 69×95 mm.
 บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 21 บาท
ราคาใบละ : 19 บาท
ราคาใบละ :18 บาท
โหลละ : 170 (ใบละ 14.17)
โหลละ : 160 (ใบละ 13.34)
โหลละ : 110 (ใบละ 9.17)
ลังละ : 960  (ใบละ 13.34)
ลังละ :  900 (ใบละ 12.5)
ลังละ : 600 (ใบละ 8.34)
UG 341
UG 389
UG 390
290ml.
306ml.
420ml.
กว้างxสูง : 83×91 mm.
กว้างxสูง : 83×94 mm.
กว้างxสูง : 82×140 mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 19 บาท
ราคาใบละ : 21 บาท
ราคาใบละ : 25 บาท
โหลละ : 610 (ใบละ 13.34)
โหลละ : 170 (ใบละ 14.17)
โหลละ : 185 (ใบละ 15.42)
ลังละ : 900 (ใบละ 12.5)
ลังละ :  960 (ใบละ 13.34)
ลังละ :  1,050 (ใบละ 14.58)
UG 103
UG 305
UG 312
UG 363
265ml.
255ml.
335ml.
310ml.
กว้างxสูง : 74.5×120 mm.
กว้างxสูง : 63×120 mm.
กว้างxสูง : 67×144.5 mm.
กว้างxสูง : 670-700×139.5 mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 18 บาท
ราคาใบละ : 18 บาท
ราคาใบละ : 19 บาท
ราคาใบละ : 25 บาท
โหลละ : 155 (ใบละ 12.92 )
โหลละ : 120 (ใบละ 10)
โหลละ : 155 (ใบละ 12.92)
โหลละ : 170 (ใบละ 14.17)
ลังละ : 870 (ใบละ 12.08)
ลังละ : 660 (ใบละ 9.17)
ลังละ : 870 (ใบละ 12.08)
ลังละ :  960 (ใบละ 13.34)

GLASSWARE UG / แก้วรหัส UG

จานชามเซรามิค จานชามเมลามีน จานชามเมลามีนสไตล์ญี่ปุ่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม
สำหรับร้านอาหาร สวนอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ขายส่งตรงจากโรงงาน โทร 086-783-9897

error: ห้าม Copy !!