โถตุ๋นจีน

           

เลขสินค้า
(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)
 
โถตุ๋นจีน
5 นิ้ว(incs.)
13.3
13.3
8.5

2106000230008

52

โถตุ๋นจีน
5.2 นิ้ว(incs.)
13.5
13.5
8.5
2106000240007
60
โถตุ๋นจีน
6 นิ้ว(incs.)
15.2
15.2
10
2106000250006
72
โถตุ๋นจีน
6.2 นิ้ว(incs.)
16
16
10
2106000260005
85
error: ห้าม Copy !!