แบบแก้ว สำหรับงานพิมพ์โลโก้

 IRIS

1

2

 C13011
C13013
11 1/4 Oz. (320ml.)
 13 Oz. (370ml.)
กว้างxสูง : 73×90 mm.
กว้างxสูง : 60×135 mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 44 บาท
ราคาใบละ : 44 บาท

 IVORY

1

2

3

 B13009
 B13011
 B13013
9 1/4 Oz. (265ml.)
11 1/4 Oz. (320ml.)
13 Oz.(370ml.)
กว้างxสูง : 69×85 mm.
กว้างxสูง :73×90 mm.
กว้างxสูง : 60×135 mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 34 บาท
ราคาใบละ : 34 บาท
ราคาใบละ : 34 บาท

 SAN MARINO

1

2

3

B13016
B00406
B00409
16 1/4 Oz. (460ml.)
6 1/4 Oz. (175ml.)
8 1/2 Oz. (245ml.)
กว้างxสูง : 62.5×150 mm.
กว้างxสูง : 62×90 mm.
กว้างxสูง : 74×85 mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 38 บาท
ราคาใบละ : 24 บาท
ราคาใบละ :  28 บาท

4

5

6

B00411
B00414
B00410
10 1/4 Oz. (290ml.)
13 1/2 Oz. (385ml.)
10 1/2 Oz. (290ml.)
กว้างxสูง : 78×90 mm.
กว้างxสูง : 82.5×105.5 mm.
กว้างxสูง : 62×141 mm.
 บรรจุ : 6/72 ลัง
 บรรจุ : 6/72 ลัง
 บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 30
ราคาใบละ : 36 บาท
ราคาใบละ : 28 บาท

 NOVA

1

2

3

B06506
B06510
B06511
6 1/4 Oz. (180ml.)
10 1/4 Oz. (290ml.)
10 1/2 Oz. (300ml.)
กว้างxสูง : 65×86 mm.
กว้างxสูง : 70×133.5 mm.
กว้างxสูง : 83×90 mm.
 บรรจุ : 6/72 ลัง
 บรรจุ : 6/72 ลัง
 บรรจุ : 6/72 ลัง
สินค้าหมด
สินค้าหมด
ราคาใบละ : 26 บาท

4

5

B06515
B06520
15 1/4 Oz. (435ml.)
 20 Oz. (570ml.)
กว้างxสูง : 75×156 mm.
กว้างxสูง : 83×160 mm.
 บรรจุ : 6/48 ลัง
 บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 36 บาท
ราคาใบละ : 42 บาท

 SAN MARINO

1

2

3

J12407
B00412
B00416
7 Oz. (200ml.)
12 1/4 Oz. (350ml.)
16 1/4 Oz. (480ml.)
กว้างxสูง : 69×83 mm.
กว้างxสูง : 70×140 mm.
กว้างxสูง : 70×170 mm.

บรรจุ : 6/72 ลัง

บรรจุ : 6/48 ลัง

บรรจุ : 6/48 ลัง

สินค้าหมด
ราคาใบละ : 30 บาท
ราคาใบละ : 36 บาท

 NEW YORK

1

2

3

B07807
B07811
B07812
7 1/4  Oz. (205ml.)
11 1/4 Oz. (320ml.)
12 Oz. (340ml.)
กว้างxสูง : 69×83 mm.
กว้างxสูง : 60×165 mm.
กว้างxสูง : 63×157 mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
 บรรจุ : 6/48 ลัง
 บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 26 บาท
ราคาใบละ : 32 บาท
ราคาใบละ : 32 บาท

TIARA

1

2

3

B17514
B12009
B12012
13 3/4  Oz. (395ml.)
9 1/2  Oz. (270ml.)
12 1/2  Oz. (355ml.)
กว้างxสูง : 74×185 mm.
กว้างxสูง : 78×96 mm.
กว้างxสูง : 74.5×134 mm.
 บรรจุ : 6/48 ลัง
 บรรจุ : 6/48 ลัง
 บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 64 บาท
ราคาใบละ : 22 บาท
ราคาใบละ : 24 บาท

4

5

B12013
B12016
12 3/4  Oz. (365ml.)
16 1/4  Oz. (465ml.)
กว้างxสูง : 85×107 mm.
กว้างxสูง : 81.5×145 mm.
 บรรจุ : 6/48 ลัง
 บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 26 บาท
ราคาใบละ : 28 บาท

FIN LINE&FINE DRINK

1

2

3

B01206
B01210
B01213
6 1/4  Oz. (175ml.)
9 3/4  Oz. (280ml.)
12 1/2  Oz. (355ml.)
กว้างxสูง : 59×86.5mm.
กว้างxสูง : 63.5×120 mm.
กว้างxสูง : 63.5×150 mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 12 บาท
ราคาใบละ : 14 บาท
ราคาใบละ : 22 บาท

4

5

B01913
B01916
13 1/4  Oz. (380ml.)
17 Oz. (485ml.)
กว้างxสูง : 66×145 mm.
กว้างxสูง : 70×170 mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 16 บาท
ราคาใบละ : 30 บาท

HIGH BALL&TRINTY

1

2

3

B01408
B19811
B19813
9 Oz. (305ml.)
10 3/4  Oz. (305ml.)
13 1/4  Oz. (380ml.)
กว้างxสูง : 64x98mm.
กว้างxสูง : 79.5x86mm.
กว้างxสูง : 65x155mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 12 บาท
ราคาใบละ : 48 บาท
ราคาใบละ : 50 บาท

TIARA CRAFT

1

2

3

W12013
W12016
J12013
13 Oz. (370ml.)
16 1/4 Oz. (465ml.)
12 3/4  Oz. (365ml.)
กว้างxสูง : 85x107mm.
กว้างxสูง : 81.5x145mm.
กว้างxสูง : 85x107mm.
บรรจุ : 6/48 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 60บาท
ราคาใบละ : 62 บาท
ราคาใบละ : 50 บาท

4

J12016
16 Oz. (455ml.)
กว้างxสูง : 81.5x145mm.
บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 52 บาท

STUDIO

1

2

B16112
B16115
12 Oz. (345ml.)
15 1/4 Oz. (435ml.)
กว้างxสูง : 97×96.5mm.
กว้างxสูง : 92x135mm.
บรรจุ : 6/48 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 30 บาท
ราคาใบละ : 34 บาท

ROCK&LONG COOL

1

2

3

B00209
B00710
B00208
8 1/2 Oz. (245ml.)
10 Oz. (285ml.)
8 1/2 Oz. (245ml.)
กว้างxสูง : 74x80mm.
กว้างxสูง : 74.5x90mm.
กว้างxสูง : 63x110mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 24 บาท
ราคาใบละ : 24 บาท
ราคาใบละ : 24 บาท

4

B00210
11 Oz. (315ml.)
กว้างxสูง : 67x120mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 24 บาท

STACK & CENTRA

1

2

3

B00109
P01960
P01961
8 1/2 Oz. (245ml.)
10 1/2 Oz. (300ml.)
10 1/2 Oz. (300ml.)
กว้างxสูง : 67x95mm.
กว้างxสูง : 84x95mm.
กว้างxสูง : 75x125mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 20 บาท
ราคาใบละ : 24 บาท
ราคาใบละ : 24 บาท

4

5

P01962
P01963
14 3/4 Oz. (420ml.)
17 1/4 Oz. (495ml.)
กว้างxสูง : 82x145mm.
กว้างxสูง : 86x160mm.
บรรจุ : 6/48 ลัง
บรรจุ : 6/36 ลัง
ราคาใบละ : 34 บาท
ราคาใบละ : 40 บาท

TOP DRINK

1

2

3

B00309
B00311
B00310
8 1/4 Oz. (235ml.)
11 1/2 Oz. (305ml.)
10 3/4 Oz. (305ml.)
กว้างxสูง : 71x82mm.
กว้างxสูง : 78x90mm.
กว้างxสูง : 64x125mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ :24 บาท
ราคาใบละ : 28 บาท
ราคาใบละ : 24บาท

4

5

B00313
B00322
13 1/4 Oz. (375ml.)
22 Oz. (625ml.)
กว้างxสูง : 64x145mm.
กว้างxสูง : 75x169mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 28 บาท
ราคาใบละ : 40 บาท

ALOHA

1

2

B01709
B01712
9 3/4 Oz. (280ml.)
12 3/4 Oz. (360ml.)
กว้างxสูง : 63x122mm.
กว้างxสูง : 67x150mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 28 บาท
ราคาใบละ : 32 บาท

SWEET BELL

1

2

B00808
B00812
8 1/4 Oz. (235ml.)
12 Oz. (345ml.)
กว้างxสูง : 60x123mm.
กว้างxสูง : 62.5x155mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/72 ลัง
ราคาใบละ : 28 บาท
ราคาใบละ : 32 บาท

ETHAN

1

2

3

B21409
B21413
B21416
9 1/4 Oz. (265ml.)
12 3/4 Oz. (360ml.)
15 1/2 Oz. (445ml.)
กว้างxสูง : 81×94 mm.
กว้างxสูง : 86×108 mm.
กว้างxสูง : 79×160 mm.
บรรจุ : 6/48 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 32 บาท
ราคาใบละ : 38 บาท
ราคาใบละ : 38 บาท

HANSA

1

2

B07711
B07713
10 1/2 Oz. (300ml.)
13 1/4 Oz. (375ml.)
กว้างxสูง : 76x105mm.
กว้างxสูง : 70x160mm.
บรรจุ : 6/72 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 30 บาท
ราคาใบละ : 34 บาท

BEER MUG

1

2

3

4

B00907
B00910
B00912
B00914
7 Oz. (200ml.)
10 1/2 Oz. (300ml.)
12 Oz. (340ml)
14 Oz. (400ml.)
กว้างxสูง : 68×130.5mm.
กว้างxสูง : 76x150mm.
กว้างxสูง : 78×160 mm
กว้างxสูง : 81x170mm.
บรรจุ : 6/48 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
บรรจุ : 6/48 ลัง
ราคาใบละ : 28 บาท
ราคาใบละ : 32 บาท
ราคาใบละ : 36 บาท
ราคาใบละ : 38 บาท

1

2

3

4

P00840
P00843
P00940
P00140
12 1/2 Oz(355ml.)
22 1/2 Oz. (640ml.)
12 3/4 Oz. (365ml)
12 1/2 Oz. (357ml.)
กว้างxสูง : 72x141mm.
กว้างxสูง : 83x180mm.
กว้างxสูง : 65×185 mm
กว้างxสูง : 72×140.5mm.
บรรจุ : 6/24 ลัง
บรรจุ : 6/12ลัง
บรรจุ : 6/24 ลัง
บรรจุ : 6/36 ลัง
ราคาใบละ : 56 บาท
ราคาใบละ : 132 บาท
ราคาใบละ : 98 บาท
ราคาใบละ : 58 บาท

จานชามเซรามิค จานชามเมลามีน จานชามเมลามีนสไตล์ญี่ปุ่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม
สำหรับร้านอาหาร สวนอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ขายส่งตรงจากโรงงาน โทร 086-783-9897

error: ห้าม Copy !!