ถ้วยหยดน้ำดำ

ถ้วยด้ามใหญ่800

เลขสินค้า

(Product Number)
รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)

7

ถ้วยหยดน้ำดำ
4.5 นิ้ว(incs.)
13.8
12.3
6

2117000704598

40

error: ห้าม Copy !!