ถ้วยน้ำจิ้ม/Sauce dish

ถ้วยซุป (Soup Bowl)


ถ้วยซุป 2 หูรู (4นิ้ว)

ถ้วยซุปตุ๋นมีฝา (4 นิ้ว)

ถ้วยซุปฝาปิด (4.5 นิ้ว)

ถ้วยซุปเหรียญ + ฝาปิด (6.5 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้ม (Sauce Dish)


ถ้วยน้ำจิ้มกลม ( 2.7,3.8 นิ้ว )

ถ้วยน้ำจิ้มข้าวหลามตัด (3 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้มคัพเค้ก

ถ้วยน้ำจิ้ม (3 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้มเล็กสี่เหลี่ยม ( 4.5 นิ้ว )

ถ้วยน้ำจิ้มดีไซน์ (3 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้มใบไม้ (4 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้ม  2-3 ช่อง (Divided Sauce Dish)


ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม 2 ช่อง มน (3 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้ม 3 ช่องใหญ่ 

ถ้วยน้ำจิ้ม 3 ช่องเว้า (10 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้ม 2 ช่องหลุม ( 2 นิ้ว )

ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม 3ช่อง (3 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้ม 2 ช่องเล็ก(5.5 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้ม 3 ช่อง ทรงโค้ง(3 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้มหูจับ (Small Dish With Handle)


ถ้วยน้ำจิ้มหูจับแพนเค้ก  (3 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้ม (2.7 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้มหูจับแพนเค้ก (มีจงอย)

ถ้วยน้ำจิ้มคัพเค้ก(3 นิ้ว)

ถ้วยน้ำจิ้มหูจับช้อนค็อกเทล

ถ้วยน้ำจิ้มคัพเค้ก (4 นิ้ว)

error: ห้าม Copy !!