ถ้วยน้ำจิ้ม/Sauce Dish

ถ้วยน้ำจิ้ม(Sauce Dish)


ถ้วยน้ำจิ้มขอบหนา 3 นิ้ว

ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม 2 ช่อง

ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยมเป้าเว้า 3.5 นิ้ว

ถ้วยน้ำจิ้ม 6.5 cm.

ถ้วยน้ำจิ้มสามช่อง

ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม 3.5 นิ้ว

ช้อนค็อกเทล

ถ้วยน้ำจิ้มปากเว้า 3 ช่อง 

ถ้วยน้ำจิ้มเหลี่ยม 3.5 นิ้ว

ถ้วยน้ำจิ้มขากลม

ถ้วยน้ำจิ้ม 3.75 นิ้ว

ถ้วยน้ำจิ้ม 3.8 นิ้ว

ถ้วยน้ำจิ้ม 3.85 นิ้ว

ถ้วยน้ำจิ้ม 4 นิ้ว

ถ้วยน้ำจิ้มหยดน้ำ

ถ้วยน้ำจิ้ม 5 นิ้ว

ถ้วยน้ำจิ้มขอบตั้ง

ถ้วยน้ำจิ้ม3.5″

ถ้วยน้ำจิ้มขอบตั้ง 3.6″

ถ้วยน้ำจิ้มกลม 3 นิ้ว

ชามลายวน 4 นิ้ว

ถ้วยน้ำจิ้มมะม่วง

ถ้วยซุป(Soup Bowl)


ถ้วยซุป + ฝาปิด

ถ้วยซุปขอบเว้า+ ฝาปิด

error: ห้าม Copy !!