ถ้วยน้ำจิ้ม 2 ช่อง

ถ้วยน้ำจิ้ม2ช่อง800

เลขสินค้า

(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)

5

น้ำจิ้ม2ช่อง
4.25 นิ้ว(incs.)
11
7
3

2117000500091

30

error: ห้าม Copy !!