ถ้วยน้ำจิ้ม 1 ช่อง

ถ้วยน้ำจิ้ม 1ช่อง 800

           

เลขสินค้า
(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)

4

น้ำจิ้ม1ช่อง
4 นิ้ว(incs.)
10
6.8
3

211700040094

25

error: ห้าม Copy !!