ถาดเบี้ยวเล็ก 9.5 นิ้ว

ถาดทรงเบี้ยวเล็ก800
ถาดทรงเบี้ยวเล็ก 800

           

เลขสินค้า
(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)

12

ถาดเบี้ยวเล็ก
9.5 นิ้ว(incs.)
24
12
2

1117001209598

70

error: ห้าม Copy !!