ถาดยาว

ถาดยาวด้านข้าง

เลขสินค้า

(Product Number)

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)

8

ถาดยาว10.5นิ้ว(incs.)
27.7
11.3
3

1117000810597

70

error: ห้าม Copy !!