ถาดจัมโบ้

เลขสินค้า

(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)

9

ถาดจัมโบ้
12 นิ้ว(incs.)
29.5
13.5
2.5

1117000912093

80

error: ห้าม Copy !!