ช้อน/Spoon

ช้อน (Spoon)


ช้อนซุปด้ามยาวทรงตื้น (16.3 cm.)

ตะบวย (22.2 cm.)

ช้อนเครื่องปรุง (10 cm.)

ช้อนซุปด้ามยาว(ทรงลึก)ไม่มีรู (16.5 cm.)

ช้อนซุปไม่มีรู (13.5 cm.)

ช้อนซุปด้ามยาว(ทรงลึก)มีรู (17 cm.)

ช้อนซุปมีรู (12.5 cm.)

error: ห้าม Copy !!