ชาม/Bowl

ชามกลม (Round Bowl)


ชามกลมโบนหนา (4-8 นิ้ว)

ชามกลมปากบาน (6 นิ้ว)

ชามกลมเกาหลี (4.5-8 นิ้ว)

ชามกลมซุปจีน (7-10 นิ้ว)

ชามกลมก้นเตี้ย (5 นิ้ว)

ชามกลมโคมหนา(9 นิ้ว)

ชามสี่เหลี่ยม (Square Bowl)


ชามสี่เหลี่ยม (6.5 นิ้ว)

ชามสี่เหลี่ยมมีลาย (7นิ้ว)

ชามสี่เหลี่ยมผืนผ้าอบ (6 นิ้ว)

ชามดีไซน์ (Designed Bowl)


ชามดีไซน์ปากเอียง (7,9 cm.)

ชามดีไซน์แตงโม (9,11 นิ้ว)

ชามดีไซน์ใหญ่ปีกเดี่ยว (17 นิ้ว)

ชามดีไซน์วงรีอบ (6 นิ้ว)

ชามดีไซน์แบ่งขอบหยัก (5 นิ้ว)

ชามดีไซน์ทรงวงรีลึก (8 นิ้ว)

ชามดีไซน์หยดน้ำ (5.5 นิ้ว)

error: ห้าม Copy !!