ชาม/BOWL (เมลามีนสีขาว)

ชามกลม (Round Bowl)


ชามขอบเว้า 6.9 นิ้ว

ชามปากบานขอบเว้า

ชามดีไซน์ก้นหอย

ชามก๋วยเตี๋ยว

ชามเว้า 9 นิ้ว

ชามปากเอียง 8 นิ้ว

ชามปากบานพื้นลาย 7.5 นิ้ว

ชามเหลี่ยมลึก 9.5 นิ้ว

ชามเหลี่ยมขอบเว้า

ชามลึกมีขอบ

ชามช้อนกลม 6 นิ้ว

ชามกระทะมีด้าม

ชามเหลี่ยมขอบบิด

ชามหยดน้ำ 8 นิ้ว

ชามเปลวงรีลึก

ชามแบ่ง (Small Bowl)


ชามแบ่ง 4.5 นิ้ว

ชามแบ่ง 5 นิ้ว

ชามแบ่งซุปญี่ปุ่น

ชามแบ่งโคม

ชามแบ่งปากเว้า 4 นิ้ว

ชามแบ่งปากบาน

ชามแบ่งผิวจัน 5.5 นิ้ว

ชามแบ่งสี่เหลี่ยม 4.5 นิ้ว

ชามแบ่งกลมก้นเล็ก

ชามแบ่งหยดน้ำ

ชามแบ่ง 6 นิ้ว

ชามแบ่งหนา 4 นิ้ว

ถ้วยปากบาน

ชามแบ่งกลม

error: ห้าม Copy !!