ชามโคม

           

เลขสินค้า
(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)
 
ชามโคม
5.5นิ้ว(incs.)
14.5
14.5
7.5

2108000105003

40

error: ห้าม Copy !!