ชามฮ่องเต้

           

เลขสินค้า
(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)

1

ชามฮ่องเต้
11 นิ้ว(incs.)
27
18
8.5

2117000111099

80

2

ชามฮ่องเต้
9 นิ้ว(incs.)
23
16
8
2117000209093

65

3

ชามฮ่องเต้
8 นิ้ว(incs.)
20
14
6
2117000308093

50

error: ห้าม Copy !!