ชามลายไก่โบราณ

           

เลขสินค้า
(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)
 
ชามลายไก่โบราณ
5 นิ้ว(incs.)
12.6
12.6
5

2106000105009

25

ชามลายไก่โบราณ
6 นิ้ว(incs.)
15.2
15.2
5.5
2106000106006
29
ชามลายไก่โบราณ
7 นิ้ว(incs.)
17.9
17.9
6
2106000107003
42
ชามลายไก่โบราณ
8 นิ้ว(incs.)
20.3
20.3
7.5
2106000108000
52
error: ห้าม Copy !!