ชามลายเกลียวคลื่น

           

เลขสินค้า
(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)
 
ชามลายเกลียวคลื่น
3 นิ้ว(incs.)
8.4
8.4
4.5

2109000103068

15

ชามลายเกลียวคลื่น
4 นิ้ว(incs.)
10.5
10.5
5
2109000104065
22
ชามลายเกลียวคลื่น
4.5 นิ้ว(incs.)
11.7
11.7
5.5
2109000104560
25
ชามลายเกลียวคลื่น
5 นิ้ว(incs.)
13.4
13.4
6
2109000105062
33
ชามลายเกลียวคลื่น
6 นิ้ว(incs.)
16
16
7
2109000106069
42
ชามลายเกลียวคลื่น
7 นิ้ว(incs.)
18.3
18.3
49
2109000107066
49
error: ห้าม Copy !!