ชามลายดอกฝิ่น

           

เลขสินค้า
(Product Number)
รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)
 
ชามลายดอกฝิ่น
7นิ้ว(incs.)
17.9
17.9
5.5

2109000807003

32

error: ห้าม Copy !!