จาน/Plate

จานกลม(Round Plate)


จานกลมแบน (6-12นิ้ว)

จานกลมลายดอกไม้ (9-10 นิ้ว)

จานกลมหลุม   (10 นิ้ว)

จานกลมบัว (6-12นิ้ว)

จานกลมข้าวไทย  (9 นิ้ว)

จานกลมหลุม (11 นิ้ว)

จานกลมบัวลึก (6-12นิ้ว)

จานกลมหลุม   (8 นิ้ว)

จานกลมเป่าฮื้อ   (8-9นิ้ว)

จานหลุม(Divided Plate)


จานหลุมสามเหลี่ยม (10,12 นิ้ว)

จานหลุมสี่เหลี่ยม (10 นิ้ว)

จานหลุมผืนผ้า (11-12 นิ้ว)

จานหลุมสี่เหลี่ยมผืนผ้า 6 ช่อง (13 นิ้ว)

จานหลุมเปลไข่ (11,13,15 นิ้ว)

จานหลุมสี่เหลี่ยม 4 ช่อง ( 7นิ้ว )

จานสี่เหลี่ยม(Tetragonal Plate)


จานสี่เหลี่ยมขอบเชิด (6-9 นิ้ว)

จานสี่เหลี่ยมโค้ง (8,10 นิ้ว)

จานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขอบเล็ก( 8,10,12 นิ้ว)

จานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขอบบิด ( 7-10 นิ้ว )

จานสี่เหลี่ยมตาลึก (8,10,12)

จานสี่เหลี่ยมดีไซน์ (8-10 นิ้ว)

จานสี่เหลี่ยมดอกไม้ (8,10 นิ้ว)

จานสี่เหลี่ยมตาตื้น ( 8,10,12 นิ้ว)

จานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขอบ (8.5,10.5 นิ้ว)

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Plate)


จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ( 8,10,12)

จานสี่เหลี่ยมเปลผืนผ้า US (10.5 นิ้ว)

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปลเหลี่ยม (11,13 นิ้ว)

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบคลื่น (10,12 นิ้ว)

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า (12 นิ้ว)

จานสี่เหลี่ยผืนผ้าใบบัวลึก (7.5-8นิ้ว)

จานสี่เหลี่ยมเปลผืนผ้า (10 ,12 ,14 นิ้ว )

จานสี่เหลี่ยมเปลใบบัว (7,9,10 นิ้ว)

จานเปลไข่ (Oval Plate)


จานเปลไข่ปากแบะ (12,14 นิ้ว)

จานเปลไข่จรวด (12,14 นิ้ว)

จานเปลไข่ยุโรป      (13 นิ้ว)

จานเปลไข่พาด (9,13 นิ้ว)

จานดีไซน์ (Designed Plate)


จานดีไซน์ใบไม้ลึก (12,14 นิ้ว)

จานดีไซน์ปลาเล็ก (15 นิ้ว)

จานดีไซน์ขอบเว้า (10,12 นิ้ว)

จานดีไซน์ลูกพีช (12,14 นิ้ว)

จานดีไซน์ปลาใหญ่ (17 นิ้ว)

จานดีไซน์เรือหัวตัด (11,13 นิ้ว)

จานดีไซน์ใบกล้วย (14 , 16 นิ้ว)

จานดีไซน์ลึกทรงน้ำเต้า (9,11 นิ้ว)

error: ห้าม Copy !!