จาน/Plate (Rustic Grey)

จานกลม(Round Plate)


จานกลมก้นหอย

จานกลมขอบหยัก

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า(Rectangular Plate)


จานเปลเหลี่ยม

จานเปลผืนผ้าคลื่น

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า 12 นิ้ว

จานดีไซน์(Designed Plate Plate)


จานเปลผืนผ้าขอบหยัก

จานขรุขระ 11.5 นิ้ว

จาน 3 ขา 9.5 นิ้ว

error: ห้าม Copy !!