จาน Plate

Description
Size
Code
Price (ราคาปลีก)
cm.
incs.
จาน Plate
17
6.7
23110670 (111)
74
27
10.7
23110770 (10)
109
27
10.7
23110270 (12)
90
28.6
11.1
23110780 (9)
135
30
11.9
23124300 (1)
250
error: ห้าม Copy !!