จาน/Plate (เมลามีน สีเทา)

จานบัว สีเทา

จานวงรี รักบี้

จานแบนลายหิน

จานแบนลายขอบวน สีเทา

จานผืนผ้าขอบคลื่น

จานจตุรัสขอบคลื่น

error: ห้าม Copy !!