จาน/PLATE (เมลามีนสีขาว)

จานกลม(Round Plate)


จานกลมบัวพื้นลาย

จานกลมลึก (ขาว/ฟ้า)

จานกลมใบบัว

จานกลมขอบเส้น

จานกลมลึกก้นหอย

จานกลมขอบตั้ง

จานกลมลึก 9 นิ้ว

จานกลมเบี้ยวก้นหอย

จานกลมลายเส้นวน

จานเป๋าฮื้อ

จานหลุม(Divided Dish)

จานหลุม 9.8 นิ้ว

จานหลุมเหลี่ยมน้ำจิ้ม

จานหลุมใบไม้

จานออเดิร์ฟ

จานหลุมมะเขือ 9 นิ้ว

จานหลุมไข่น้ำจิ้ม

จานหลุม 4 หลุม

จานหลุม จัตุรัสมีหลุม 9 นิ้ว

จานหลุม 10.6 นิ้ว

จานหลุมไข่ขอบลาย

ถาดหลุม 6 ช่อง

จานวงรีหลุมน้ำจิ้ม

จานหลุม 12 นิ้ว

จานหลุมน้ำจิ้ม

จานเหลี่ยมหลุมกลม

จานสี่เหลี่ยม(Square Plate)


จานสี่เหลี่ยมมุมมน

จานสี่เหลี่ยมจัตุรัส

จานสี่เหลี่ยมขอบหยัก

จานสี่เหลี่ยมดีไซน์

จานสี่เหลี่ยมขอบเชิด

จานสี่เหลี่ยมขอบคลื่น

จานจตุรัสขอบมน

จานเหลี่ยมหลุมกลม

จานจตุรัสมีแถบ

จานจตุรัสขอบคลื่นผิวจัน

จานสี่เหลี่ยมขอบหยัก 8.2 นิ้ว

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้าผิวจัน

จานสี่เหลี่ยมเปลลึก10นิ้ว

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบคลื่น

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขอบ

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้ากระดก

จานผืนผ้าขอบมน

จานผืนผ้าขอบคลื่น

จานเปล(Rectangular Plate)


จานเปลเหลี่ยม

จานเปลเหลี่ยมใบบัว

จานเปลวงรี

จานเปลผิวจันขอบหยัก

จานเปลเหลี่ยม 11.5-13.7 นิ้ว

จานเปลเหลี่ยมบัวลึก

จานเปลวงรีลึก

จานเปลเหลี่ยมหนา 15 นิ้ว

จานเปลเหลี่ยมลึก

จานเปลเหลี่ยม

จานเปลผืนผ้าคลื่น

จานดีไซน์(Designed Plate)


จานดีไซน์ใบไม้ลึก

จานดีไซน์จรวด

จานดีไซน์สามเหลี่ยมเชิด

จานดีไซน์เอส

จานดีไซน์ช้อน 13 นิ้ว

จานดีไซน์ปลา

จานดีไซน์ลึกดอกไม้

จานสามเหลี่ยมขอบหยัก

จานดีไซน์เรือ

จานดีไซน์ดอกชบา

จานดีไซน์หอย

จานขอบหยักผิวจันทร์ 10″

จานแบนเรือหัวตัด

จานวงรีลึกมีขอบ

จานวงรีลึก

จานฮ่องเต้

จานใบไม้(Leaf-Shaped Plate)


จานใบไม้ 9.8 นิ้ว

จานใบไม้ 11 นิ้ว

จานใบไม้ 12 นิ้ว

จานใบไม้ 3 หลุม 13 นิ้ว

error: ห้าม Copy !!