จาน/Plate(เมลามีนสีดำ)

จานกลม(Round Plate)


จานกลมก้นหอย

จานกลมขอบหยัก

จานใบบัวดำมัน

จานกลมขอบหยัก

จานกลม 9 นิ้ว

จานกลมขอบตั้ง 11.8 นิ้ว

จานกลมขอบลาย

จานกลมหลุม 10 นิ้ว

จานกลม 4.3 นิ้ว

จานเป๋าฮื้อ 7 นิ้ว

จานกระทะหูแบน

จานบัวผิวลาย

จานทรงกว้าง

จานสี่เหลี่ยม(Square Plate)


จานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดำด้าน

จานสี่เหลี่ยมจัตุรัส

จานสี่เหลี่ยมก้นหอย

จานสี่เหลี่ยมโชว์

จานสี่เหลี่ยมจัตุรัสลึกขอบมน

จานจตุรัสขอบมน 7 นิ้ว

จานจตุรัสขอบคลื่น

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า(Rectangular Plate)


จานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหลี่ยม

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดำมัน

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้ากระดก

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปลเหลี่ยม1 

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปลเหลี่ยม 2 

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า 8.5 นิ้ว

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้า 8.8 นิ้ว

จานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหลี่ยมขอบมน 14.2 นิ้ว

จานเปลเหลี่ยมขอบหยัก ผิวลาย

จานเปลเหลี่ยมผิวลาย

จานผืนผ้าขอบคลื่น

จานโชว์ผืนผ้า

จานโชว์ผืนผ้า ผิวลายไม้

จานเปล(Rectangular Plate)


จานเปลขอบโค้ง

จานเปลเหลี่ยมมีหูจับ

จานเปลวงรีมีหูจับ

จานเปลซูชิ พื้นลายไม้

จานดีไซน์(Desigend Plate)


จานดีไซน์วงรี

จานดีไซน์กลม 11 นิ้ว

จานดีไซน์ 

จานดีไซน์ 5.75 นิ้ว

จานจัตุรัสลึก 8 นิ้ว

จานดีไซน์เหลี่ยมผืนผ้าขอบหยัก

จานดีไซน์ร่องขอบหยัก

จานดีไซน์ขอบหยัก 8 นิ้ว

จานดีไซน์วงรีขา ผิวจัน

จานดีไซน์สี่เหลี่ยมขอบมน หลุมน้ำจิ้ม

จานดีไซน์ขอบหยัก

จานดีไซน์สามเหลี่ยม 12 นิ้ว

จานดีไซน์สี่เหลี่ยมหลุมน้ำจิ้ม 19.8 นิ้ว

จานดีไซน์เหลี่ยม

จานดีไซน์เปล 10.1 นิ้ว

จานดีไซน์มะเขือหลุมน้ำจิ้ม

จานดีไซน์ฮ่องเต้ 12 นิ้ว

จานดีไซน์เปลโค้ง

จานดีไซน์ดปลหลุมน้ำจิ้ม

จานดีไซน์เปลเปือกไม้

จานดีไซน์เรือ 11 นิ้ว

จานดีไซน์เปลือกไม้เรียบ 16 นิ้ว

จานดีไซน์เรือ

จานีไซน์วงรีขอบยก

จานเปลือกไม้ 11 นิ้ว

จานวงรีขอบลาย

จานใบไม้เรียว

error: ห้าม Copy !!