จานใบบัว

           

เลขสินค้า
(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)
จานใบบัว 8 นิ้ว(incs.)
21
21
2

1109000608090

42

error: ห้าม Copy !!