จานใบบัวลึก

           

เลขสินค้า
(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)
 
จานใบบัวลึก
9 นิ้ว(incs.)
24
24
5

1109000609097

62

error: ห้าม Copy !!