จานเบี้ยว 11.5 นิ้ว

           

เลขสินค้า
(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)

11

ถาดเบี้ยว
11.5 นิ้ว(incs.)
27
14.5
2

1117001111594

80

error: ห้าม Copy !!