จานลึกลายริมเซฟ

           

เลขสินค้า
(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)
 
จานลึกลายริมเซฟ8นิ้ว(incs.)
20.3
20.3
2.5

1109000708073

40

จานลึกลายริมเซฟ9นิ้ว(incs.)
28.9
28.9
3
1109000709070
62
error: ห้าม Copy !!