จานลึกลายใบบัว

           

เลขสินค้า
(Product Number)

    

รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)
 
จานลึกลายใบบัว
7 นิ้ว(incs.)
18.5
18.5
2

1109000607062

35

จานลึกลายใบบัว
8 นิ้ว(incs.)
20.3
20.3
2.5
1109000608069
42
จานลึกลายใบบัว
9 นิ้ว(incs.)
28.9
28.9
3
1109000609066
49
error: ห้าม Copy !!