จานดอกฝิ่น

เลขสินค้า

(Product Number)
รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)
 
จานดอกฝิ่น8 นิ้ว(incs.)
20.3
20.3
2.5

1109000808001

32

error: ห้าม Copy !!