จานกลม มีขอบ (RJ)

เลขสินค้า

(Product Number)
รายละเอียด
(Description)
ขนาดเซนติเมตร
(Size Cm)
รหัสสินค้า
(Barcode)
ราคา
(Price)
กว้าง
(w)
ยาว
(L)
 สูง
(H)
 
จานกลมมีขอบ(RJ) 8 นิ้ว(incs.)
19.5
19.5
2

1108000108005

25

error: ห้าม Copy !!